Dag: 18 februari, 2021

Kallelse CU’s årsmöte, torsdagen den 25 februari klockan 18:00 (via Zoom)

Kallelse till årsmöte CU Farsta 2021. Tid: Torsdagen den 25 februari 2021 kl. 18:00Plats: Zoom (länk och lösenord erhålles efter anmälan till cufarsta@gmail.com Varmt välkomna hälsar TF ordföranden Karin Underlag till årsmötet: DAGORDNING Mötets öppnande Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet Val av protokollsjusterare och rösträknare Upprop och fastställande av röstetal Fastställande […]

Läs mer