40 år! Så länge har dessa urscouter hängt ihop och det firavde vi på hajken!