Djupåracet: Alla medverkande ekipage. Detta blir tufft!