Sjökommendör Lollo sjövärdighetsbedömmer alla farkoster