Om oss

Centrumkyrkans Ungdom i Farsta är en förening som erbjuder verksamhet  för barn och unga i Farsta. Vi har scoutverksamhet och en tonårsgrupp. För mer information, klicka dig vidare bland flikarna ovan eller kontakta ansvarig för den aktivitet som du vill veta mer om.

Viktiga papper
I alla föreningar finns det viktiga dokument som kan vara användbara i lite olika sammanhang. Vi har valt att samla dessa på en egen sida som vi kallar Viktiga papper!

Föräldraengagemang i Centrumkyrkans scoutkår

För att föreningen ska kunna hålla igång vår verksamhet behöver vi stöd av föräldrar till barn som deltar i scouterna. Föreningens önskan är därför att varje scout kan bidra med ett engagemang från förälder eller annan vårdnadshavare per termin.

Möjliga engagemang är:

  • Skjutsa till aktivitet när den sker på annan plats.
  • Delta vid fixardag i scoutstugan eller scoutlokalen.
  • Delta som föräldraresurs vid scoutträff/hajk/läger.
  • Vara förtroendevald inom föreningen (styrelseledamot eller valberedning).
  • Annat uppdrag enligt överenskommelse.

Föreningen kommer vid terminsstart att tillfråga alla föräldrar vilket eller vilka uppdrag de kan tänka sig och därefter höra av sig vid behov och boka in. Ledare för respektive grupp ansvarar för att fråga och samla in svar från föräldrarna till sina scouter på det sätt som passar dem, samt för att fördela uppdragen och kommunicera detta med föräldrar.

För de grupper som inte behöver extra vuxna vid träffarna, framför allt äventyrare och utmanare, kan föräldrar framför allt bli en resurs vid fixardag i scoutstuga, underhåll vid kanotladan eller övrig materialvård. Behoven synkas då med ansvariga stugfogdar samt materialansvarig och kårchef. 

Föräldrar till bäverscouter deltar vid varje träff och förväntas inte åta sig något annat uppdrag utöver de ordinarie träffarna.