Kårrop

Alla scoutkårer med självaktning har egna kårrop. Farsta har givetvis flera. Och en egen matsång också.

Nedan listas de vanligaste ropen som vi använder, likaså matsången.

See you in Farsta.
CU @ Farsta

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, Morsdag, Farsta (Forever…)

Farsta, Farsta, kår i världen.
Farsta, Farsta, världens kår.
Farsta, Farsta, härlig är den.
Farsta, Farsta, den är vår.

I betongen, på perrongen.
Cu’s scouter alltid redo.
Farsta, Farsta, Farsta.

Vår egen matsång:

Darth Vader Låten: 

Gud är god, han välsignar vår mat
Den blir god och vi slickar vårt fat
Vi blir starka, den ger oss kraft
All maten, mjölk och saft 
Han är våran herre, Amen