Bäverscout 6-7 år

Bäverscout

Bäverscouterna är den yngsta gruppen scouter vi har och här välkomnar vi scouter som går i förskoleklass och årskurs ett. I bävrarna leker vi mycket och lär oss att vara i naturen, göra upp eld och andra scoutsaker.
Bävrarna träffas på lördagar och föräldrar eller annan anhörig är vanligen med hela tiden.
Terminsavgiften är 100 kr (försäkring ingår) och betalas till CU:s bankgiro 52 63 77 33 alternativt swish 123 568 28 36.
Höstterminen 2022 startar den 10 september.
Ledare:
Anna Karin Ström faraksm@hotmail.com

Julia Gerestrand julia.gerestrand@gmail.com

Om du har barn som vill börja i bäverscouterna går det bra att mejla barnets namn och födelseår till oss för att sättas upp i kön. Meddela om ni har syskon som är med i scouterna.