Styrelsen

Styrelsen för Centrumkyrkans Ungdom arbetar aktivt för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten som bedrivs. Samtliga styrelsemedlemmar blev invalda på årsmötet den 22 februari 2018. Har du några frågor eller funderingar om vad styrelsen arbetar med eller har du en ny ide som du vill förverkliga? Tveka inte att kontakta oss!

Styrelsen 2018

Ordförande: Wilma Westerberg
Email: ordforande@cufarsta.nu
Telefonnummer: 072-177 64 29

styrelsen wilma

Kassör: Elin Ryner

styrelsen elin rätt

Styrelseledamot: Cecilia Samuelsson

Styrelseledamot: Olle Svärd

Styrelseledamot: Patrick Bengtsson

styrelsen patrick

Styrelsesuppleant: Hella Westerberg

styrelsen hella

Styrelsesuppleant: Peter de Hval