Kontakt

Kontakta oss

Den allmänna kontaktadressen till förening Centrumkyrkans ungdom är: cufarsta”at”gmail.com

Frågor om scouterna, scoutkåren, scoutstugan, kanotladan eller de kajaker scoutkåren disponerar;  Kontakta kårchefen Anna via: ja.lindholm”at”telia.com,

alternativt någon av ledarna i respektive scoutgrupp. Kontaktuppgifterna hittar du i respektive terminsprogram.

Frågor om tonår?
Kontakta Kim Bergman, kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se

Frågor om musikverksamhet och musikrummet eller övriga frågor om verksamheten?
Kontakta Kim Bergman, kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se

Sociala medier:

Gilla sidan Centrumkyrkans Scoutkår Farsta på Facebook

Postadress: Centrumkyrkans Ungdom, Farstaplan 15, 123 47 Farsta
Organisationsnummer: 882000-4433

Besök oss: Vi finns i Centrumkyrkan i Farsta – bakom busstorget, 100 meter ifrån T-Farsta.

Medlemsavgift: 300 kr/termin.

BG 5263-7733. Swish 123 568 28 36

Föräldraengagemang i Centrumkyrkans scoutkår

För att föreningen ska kunna hålla igång vår verksamhet behöver vi stöd av föräldrar till barn som deltar i scouterna. Föreningens önskan är därför att varje scout kan bidra med ett engagemang från förälder eller annan vårdnadshavare per termin.

Möjliga engagemang är:

  • Skjutsa till aktivitet när den sker på annan plats.
  • Delta vid fixardag i scoutstugan eller scoutlokalen.
  • Delta som föräldraresurs vid scoutträff/hajk/läger.
  • Vara förtroendevald inom föreningen (styrelseledamot eller valberedning).
  • Annat uppdrag enligt överenskommelse.

Föreningen kommer vid terminsstart att tillfråga alla föräldrar vilket eller vilka uppdrag de kan tänka sig och därefter höra av sig vid behov och boka in. Ledare för respektive grupp ansvarar för att fråga och samla in svar från föräldrarna till sina scouter på det sätt som passar dem, samt för att fördela uppdragen och kommunicera detta med föräldrar.

För de grupper som inte behöver extra vuxna vid träffarna, framför allt äventyrare och utmanare, kan föräldrar framför allt bli en resurs vid fixardag i scoutstuga, underhåll vid kanotladan eller övrig materialvård. Behoven synkas då med ansvariga stugfogdar samt materialansvarig och kårchef. 

Föräldrar till bäverscouter deltar vid varje träff och förväntas inte åta sig något annat uppdrag utöver de ordinarie träffarna.

Lämna ett svar