Bäverscout 6-7 år

Bäverscout

Bäverscouterna är den yngsta gruppen scouter vi har och här välkomnar vi scouter som går i förskoleklass och årskurs 1. I bävrarna leker vi mycket och lär oss att vara i naturen, göra upp eld och andra scoutsaker.
 
Bävrarna träffas på lördagar eller söndagar och föräldrar eller annan anhörig är vanligen med hela tiden.
 
Programmet och datum för träffarna samt ledare redovisas nedan. Tid och plats fås av ansvarig ledare.
 
Terminsavgiften är 100 kr (försäkring ingår) och betalas till CU:s bankgiro 52 63 77 33 alternativt swish 123 568 28 36.
 
 
Datum hösten 2021:
 
Lördag 18 september
Lördag 23 oktober
Lördag 20 november
 
Ledare:
 
Anna Karin Ström faraksm@hotmail.com

Julia Gerestrand julia.gerestrand@gmail.com