Bäverscout 6-7 år

Bäverscout

Bäversouterna är den yngsta gruppen scouter vi har och här kan man börja när man går i förskolan. I bävrarna lär man sig att vara i naturen, göra upp eld och leka.

Bävrarna träffas på lördagar eller söndagar och föräldrar eller annan anhörig är med hela tiden.

Programmet och datum för träffarna samt ledare redovisas nedan. Tid och plats fås av ansvarig ledare.

Terminsavgiften är 100 kr (försäkring ingår) och betalas till CU:s bankgiro 52 63 77 33 alternativt swish 123 568 28 36

  • Söndag den 20 oktober
  • Lördag 16 november
  • Lördag den 7 december.

Ledare:

Alicia Westerberg, alicia.westerberg@gmail.com

Tor och Anna-Karin