Dag: 23 april 2012

Scouthajk 2012-04-22–23. Mycket rök och liten eld…

Vi hade kårhajk i scoutstugan Djupån lördag-söndag. Totalt var vi ett 30 tal scouter och ledare på plats. Äventyrare och utmanare hade en lite längre spårning från Kvarnsjön, Upptäckarna gick […]

Läs mer