Rapport från Equmenias årskonferens 16-18 maj

Helgen den 16 – 18 Maj åkte tre ungdomar från Centrumkyrkans ungdom till Equmenias riksstämma i Eksjö. Riksstämman bestod som vanligt till majoriteten av förhandlingar ledda av ett presidium, men även det så kallade påverkanstorget, där ombuden och deltagarna fritt kan diskutera olika propositioner och motioner.

Under helgen togs ett antal viktiga beslut, bland annat om hur den nya medlemsavgiftsmodellen skulle formuleras. Tillslut röstades den modell igenom som innebär att varje equmeniaförening betalar in en fast medlemsavgift (med viss subventionering för stora föreningar), samt att varje medlemsgrundande förening erhåller en viss summa i bidrag per medlem, något som inte kommer att innebära några större problem för CU Farsta. En annan het fråga var huruvida det skulle vara nomineringskommitténs eller styrelsens uppdrag att ta fram förslag för ordförandens eventuella arvode inför kommande riksstämmor. Där blev resultatet att styrelsen får i fortsatt uppdrag att ta fram förslag om arvode för medlemmarna att besluta kring. Vidare beslutades det att Equmenia inte kommer att byta namn till Equmenia Ung, vilket var en motion som hade kommit in från Equmenia Lund för att underlätta särskiljandet av Equmeniakyrkan och Equmenia. Motionen avslogs till stor del på grund av de komplikationer som ett namnbyte hade inneburit.

Nytt för i år var att Equmenia bytte räkenskapsår, något som hade beslutats i Göteborg på riksstämman 2013. Det innebar att Equmenias räkenskapsår från att vara mellan augusti och juli övergick till att vara mellan januari och december.

Under riksstämman så valdes även Equmenias nya ordförande, Joakim Lundqvist, efter att Ida Hennerdal valt att inte ställa upp för omval. Denna gamla ordförande tackades av med ett fint tal, och riksstämman avslutades med att annonsera tid och plats för nästa års riksstämma, som kommer att äga rum i Tierp under November 2015.

Överlag så förflöt riksstämman smärtfritt och jag själv, Marcus Wrang samt Kajsa Hällegård är nöjda med helgen som varit. Totalt närvarade 188 ombud, och det känns bra att ha Centrumkyrkans ungdoms förtroende att vara med och fatta beslut som rör equmeniaföreningar över hela landet.

Ivar Bengtsson

Lämna ett svar