Kallellse till extra medlemsmöte den 14 december klockan 12- stadgeändring

Hej
CU bjuder in till ett medlemsmöte för beslut om nya stadgar.
Se bifogad kallelse.
Vänligen//Dag
Kallelse extra medlemsmöte 14 december 2014

Lämna ett svar