Med anledning av Corona…

…så vill vi bara meddela att verksamheten inom centrumkyrkans scoutkår och övrig barn- och ungdomsverksamhet pågår som vanligt.

Men vi anpassar oss givetvis till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bedriver all verksamhet utomhus och med hänsyn till rekommenderade avstånd mellan deltagarna. På så sätt kan vi hålla ner smittorisken till ett minimum och samtidigt se till att scouterna aktiveras på det sätt som vi scouter är bra på!

Välkommen med hälsar ledarna!

 

 

Lämna ett svar