Slutrapport från Kämpaleken 2021 – Restore hope

Farsta 2021-10-28

Så många bra scouter vi har inom Equmeniascout i Stockholm och Uppsala. Vi arrangörer är mycket imponerande över alla fantastiska prestationer och över hur ni agerade. Vilken Kämpalek det blev! Ett stort tack till alla er som gjort den möjlig så här i en post-Corona apokalyptiskt period när restriktionerna har börjat att hävas.

Arrangemanget blev en succé och vi hoppas att ni deltagare och funktionärer fick en känsla för budskapet från Obi-Wan Hedin. Att det är vi, du och jag tillsammans, som har uppdraget att rädda klimatet och världen. Och detta, scouterna, genom de kunskaper och metoder som vi har tillgång till. Genom att samarbeta kan vi uppnå stordåd, vilket ni alla bevisade på Kämpaleken. För ni knäckte väl koden och fick fram budskapet?

Resultatmässigt var vi alla vinnare denna dag. Men då vi behöver ha koll på vandringspriserna så kan vi konstatera att följande patruller förvaltar vandringspriserna till nästa år:

– Spårare: Örnarna, Farsta

– Upptäckare: Skrabbelurtjuvarna, Valsätra

– Äventyrare: Sallad, Abrahamsberg

– Utmanare: Ugglan +1, Rotebro

Tänk på att vandringspriset vandrar vidare varje år så kom ihåg att märka kängan med ert patrullnamn, din scoutkårs namn och vinnarår!

Det som vi däremot inte lyckades med är att hitta en arrangör för kommande års Kämpalek. Vi efterlyser därför frivilliga kårer. Med gemensamma krafter och ett tillräckligt antal kontrollfunktionärer från deltagande scoutkårer är det, med ett genomtänkt tema, möjligt även för mindre scoutkårer att arrangera Kämpaleken. Eller så går man ihop några kårer och arrangerar gemensamt. Det viktiga är att hitta en lämplig plats och ett tema. Och uppenbart så behöver inte arrangemanget gå i skogen, det går uppenbart att arrangera en Kämpalek även i en betongförort som Farsta. En plats för att hajka i närheten skadar inte, men är inget absolut krav. Så, vem tar på sig arrangemanget för 2022?

Slutligen ett stort tack för att ni bidrog till en fantastisk scoutupplevelse!

För Centrumkyrkans scoutkår i Farstas arrangörsgrupp

genom

Dag Lundén

  • Den fullständiga rapporten med resultatlista och lite bilder kan laddas ner som pdf fil här!
  • Nedan visas lite bilder som Anders Johnson och Dag Lundén tog under dagen.
    Mycket nöje!

Lämna ett svar