CU ÅRSMÖTE

Hej scouter, scoutföräldrar, ledare och övriga medlemmar!

Härmed inbjuds du till CU Farstas årsmöte 2022.
Tyvärr har vi inte möjlighet att i år ha ett årsmöte fysiskt på plats i församlingssalen.

Tid: Torsdagen den 17 februari 2022 kl.18:00
Plats: Zoom (länk och lösenord erhålls vid anmälan)
Anmälan till årsmötet görs genom att svara till avsändaren (inte till alla) av detta mail. Barn under 13 år bör ha en förälder med sig och då deltar förälder och barn med en röst. Barn 13 år och äldre kan delta med eller utan förälder, efter eget val. Vi behöver din anmälan senast tisdagen den 15 februari. Under onsdagen den 16 februari skickar vi ut länk och lösenord till er som anmält er.

Medlemmar som vill få ett ärende behandlat av årsmötet (en s.k. motion) ska lämna sitt förslag eller frågor tillsammans med en kort beskrivning till styrelsen senast den 27 januari. Maila förslag eller fråga till cufarsta@gmail.com eller be din scoutledare att göra det.
Bifogat finner ni dagordningen för stämman.
Årsmöteshandlingarna kommer att vara tillgängliga genom att de läggas ut på föreningens hemsida www.cufarsta.nu senast en vecka före årsmötet.

Varmt välkomna önskar
Styrelsen för CU

Utdrag ur CU Farstas stadgar:


§7. Årsmötet
CU:s högsta beslutande organ är årsmötet. Det hålls innan februari månads utgång och kallelsen ska skickas till varje enskild medlem senast fyra veckor före årsmötet. Medlemmar som vill få ett ärende behandlat av årsmötet (en s.k. motion) ska lämna sina förslag eller frågor tillsammans med en kort beskrivning till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingarna ska vara tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Lämna ett svar