De vars mod begränsade sig till att titta på

Kommentera