Scouternas tack!

Nedanstående tack har idag skickats till Utellus som sponsrat våra nya solcellspaneler i scoutstugan:

Finns också som pdf-fil.


Farsta 2019-05-17

Centrumkyrkans scoutkår i Farsta (www.cufarsta.nu) vill tilldela solcellsleverantören Utellus Scouternas tack för de solcellspaneler med tillhörande monteringsmaterial som vi fått i gåva av er. En av solcellerna är nu fast installerad på vår scoutstuga i Ågesta och den andra installeras i höst. Vi uppskattar er hjälpsamhet och stöd, något som ger oss möjlighet att fortsätta att i naturen och genom scoutmetoden sprida glädje och fostra barn och ungdomar till trygga och dugliga samhällsmedborgare.

Några av scoutkårens scouter och ledare syns på fotot framför den installerade solcellspanelen. Då scoutstugan i övrigt saknar fast elanslutning är möjligheten till elbelysning under framförallt mörka höstkvällar mycket uppskattat!

Därför ett stort tack!

Med tre fingrar mot pannan.

Anna Lindholm Ohlinder, Kårchef

Lämna ett svar