Rapport från arbetsdagen vid scoutstugan 3/5


Olle, Johan och Dag njöt av vädret och fick också en del gjort på arbetsdagen vid scoutstugan. Visserligen fick man lida av att arbeta utan skjorta i solgasset men det kunde vara värre trots många timmar vid sågbock och huggkubbe. Nu är vedförrådet påfyllt, rishögarna på hygget växer i höjd och ytan som belamras av fällt sly blir allt mindre samtidigt som vårt slanförråd ökar i storlek.

Hoppas fler hänger på nästa gång!

Lämna ett svar