Dag: 19 januari 2017

Anmälan till Jamboree 2017

Obs notera! Anmälan måste vara Scoutadministratören tillhanda senast den 31 januari om man skall få tillgodoräkna sig den lägre anmälningsavgiften. Utdrag ur informationen vi mottagit från lägerledningen: ”…Du, din avdelning […]

Läs mer