Anmälan till Jamboree 2017

Obs notera!

Anmälan måste vara Scoutadministratören tillhanda senast den 31 januari om man skall få tillgodoräkna sig den lägre anmälningsavgiften.

Utdrag ur informationen vi mottagit från lägerledningen:
”…Du, din avdelning och din kår är väl anmälda till Jamboree17? Den 31 januari är sista dagen att anmäla sig till den nuvarande lägeravgiften 3 295 kronor för deltagare och medföljande ledare och vuxna. Första februari till sista mars är anmälningsavgiften 3 595 kronor för deltagare och medföljande ledare och vuxna.”

Så… Se till att fylla i bifogat dokument Anmalningstalong_Jamboree17_gruppdeltagare och lämnat det till scoutkårsadministratören senast den 30 januari för att vara på den säkra sidan.

Du kommer väl med!

Lämna ett svar